Vervoersverzekeringen

Het vervoeren van goederen brengt risico’s met zich mee. Voor uzelf maar ook voor het bedrijf waarvoor u goederen vervoert. Daarom kunt u de volgende verzekeringen bij ons afsluiten:

Personen-/bestelautoverzekering

Naast een (wettelijk verplichte) aansprakelijkheidsverzekering is het casco mee te verzekeren. U kunt kiezen uit een beperkte dekking en een complete dekking en daarnaast kiezen voor een ongevallen inzittendenverzekering, een rechtsbijstandverzekering en een schadeverzekering inzittenden.

Schadeverzekering voor bestuurder/werknemer

Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico’s van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade.

Ongekentekende motorvoertuigenverzekering

Naast de (wettelijk verplichte) aansprakelijkheidsverzekering, kunt u het casco meeverzekeren. U kunt kiezen uit een beperkte cascodekking of een complete casco dekking.

Eigenvervoerverzekering

Bestemd voor alle bedrijven die met eigen (bestel)auto’s eigen goederen of handelsgoederen vervoeren. De dekking is all-risk, inclusief bederf door uitval koelinstallatie, inclusief stakersrisico en inclusief vertragingsschade als gevolg van een gedekt evenement aan het voertuig. Dekking 24 uur per dag (ook voor diefstal) tijdens transport en verblijf in de auto.

Goederentransportverzekering & Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekeringen vragen om maatwerk en kennen dus vele verschillende verzekerings- en dekkingsvormen. Deze verzekeringen kunnen helemaal worden toegesneden op uw bedrijf en de soorten goederen waarmee u te maken heeft.