Woonverzekeringen

Opstalverzekering

Met een Woonhuisverzekering bent u verzekerd tegen schade in of rondom uw woning, garage of schuur. Ongeacht of die wordt veroorzaakt door brand, storm of inbraak. U kunt rekenen op een snelle en zorgvuldige schadeafhandeling.

Inboedelverzekering

Met een Inboedelverzekering is er dekking tegen brand (incl. roet, schroeien, zengen e.d.), diefstal, waterschade en alle van buiten komende onheilen op basis van “Alles is gedekt, tenzij…”. Dat geldt ook voor extra voorzieningen die u aan uw woning heeft aangebracht. Zelfs als er zaken van anderen in uw woning staan, zijn die meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering biedt u een dekking tegen schadeclaims. Deze verzekering geldt voor u en uw partner, uw kinderen (inwonend of voor studie uitwonend), andere inwonende en voor uw huisdieren.

Rechtsbijstandverzekering

Met een Rechtsbijstandverzekering krijgt u deskundige hulp wanneer u die nodig hebt. Bij juridische conflicten wordt de expertise ingeroepen van desbetreffende rechtsbijstand maatschappijen, een onafhankelijke en professionele instelling. Daarmee bent u zeker van betrouwbare juridische bijstand. De Rechtsbijstandverzekering geldt voor u en uw gezin. Er zijn verschillende dekkingen waaruit u kunt kiezen, deze dekkingen willen wij u graag uitleggen.