Aansprakelijkheidsverzekeringen

U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf kan er altijd iets misgaan. Als een consument vervolgens door uw product schade ondervindt, kan er een geschil ontstaan. Zo’n geschil kan leiden tot een claim op uw bedrijfsvermogen. Een geschil of een schadeclaim kan vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Goed juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening is dus onmisbaar. Daarom sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af en verzekert u zich van rechtsbijstand. Daarom kunt u de volgende verzekeringen bij ons afsluiten:

Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en het toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade als gevolg van beroepsfouten waaruit vermogensschade kan ontstaan. Ook fouten begaan door een ander zijn gedekt, als die ander in opdracht van verzekerde werkzaam was.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Vereniging of stichting

Als u bestuurder bent - of wordt - bij een vereniging of stichting, gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vereniging of stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Besloten of naamloze vennootschap

Als u bestuurder bent - of wordt - bij een N.V. of B.V., gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat een bestuurder naast (of in plaats van) de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld. 

Rechtsbijstandverzekering

De Rechtsbijstandverzekering vergoedt gespecialiseerd juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening door specialisten van desbetreffende Rechtsbijstand maatschappijen.